member

This is an archived page. It's not actively maintained.

Stosowany wewnątrz zasad elementu conditions do dopasowania elementów, które są kontenerami lub są zawarte wewnątrz kolejnego elementu. Oba kontenery i atrybuty potomne mogą używać zmiennych.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Własności
child, container

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

Własności

child
Typ: ?
Zmienna odwołująca się do węzła, który jest oczekiwanym elementem potomnym, który jest kierowany poprzez element kontenera.


Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Podobne

TBD