mozilla
Wyniki wyszukiwania

  listitem

  Pojedynczy wiersz listbox. Tekst w listitem jest określony w jednym z elementów listcell lub poprzez umieszczenie atrybutu label bezpośrednio w elemencie listitem. Możesz także umieścić inne elementy wewnątrz listitem, gdy chcesz stworzyć bardziej złożoną treść.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  accesskey, checked, command, crop, current, disabled, image, label, preference, selected, tabindex, type, value
  Własności
  accessKey, accessible, checked, control, crop, current, disabled, image, label, selected, tabIndex, value
  Klasy stylów
  listitem-iconic

  Przykład

  (potrzeba przykładu)

  Atrybuty

  accesskey
  Typ: znak
  Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


  Przykład

  grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
  <vbox>	
   <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
   <textbox id="myName"/>
   <button label="Cancel" accesskey="n"/>
   <button label="Ok" accesskey="O"/>
  </vbox>
  

  Zobacz także

  Atrybut label, atrybut acceltext  checked
  Typ: boolean
  Określa, czy przycisk jest zaznaczony. Konieczne jest ustawienie atrybutu type na checkbox lub radio, aby zmiana atrybutu checked mogła odnosić jakiekolwiek skutki.


  command
  Typ: id elementu
  Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.
  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    current
  Typ: boolean
  Ten atrybut będzie ustawiony na true, jeśli listitem jest aktualną pozycją. Jest typowo używany przez motyw do customize the focus ring. Aby zaznaczyć aktualną pozycję w listbox, listbox używa do tego własności selectedItem.
  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  image
  Typ: adres URL obrazka
  Adres URL obrazka do wyświetlenia na elemencie. Jeśli ten atrybut zostanie opuszczony, to żaden obrazek nie zostanie wyświetlony. Pozycja obrazka jest określona przez atrybuty dir i orient.
  label
  Typ: string
  Etykieta, która zostanie wyświetlona na elemencie. Jeśli zostanie on usunięty, to żaden tekst nie zostanie wyświetlony.
  preference
  Typ: id elementu
  Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.  selected
  Typ: boolean
  Sygnalizuje gdzie element jest zaznaczony lub nie. Ta wartość jest tylko do odczytu. Aby zmienić zaznaczenie, ustaw pozostałe własności selectedIndex lub selectedItem stanowiące ten element.
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  type
  Typ: string
  Możemy utworzyć pozycję pola wyboru listbox, poprzez ustawienie tego atrybutu na wartość checkbox.


  value
  Typ: string
  Atrybut łańcucha znaków pozwalający na współpracę wartości danych z elementem. Nie jest stosowany dla określenia jakiegoś konkretnego celu, lecz można go wykorzystać w skrypcie do własnego użytku.

  Własności

  accessKey
  Typ: znak
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu accesskey.
  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  checked
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu checked.


  {{ languages( { "ja": "ja/XUL/Property/control", "en": "en/XUL/Property/control" } ) }}
  {{ XULProp("control") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:menuitem, XUL:menuseparator = ) }}</magic>

  {{ Fx_minversion_inline(3) }}

  Typ: id elementu
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu {{ XULAttr("control") }}.
  crop
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
  current
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu current.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  image
  Typ: adres URL obrazka
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu image.
  label
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu label.


  selected
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu selected.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Klasy stylów

  Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

  listitem-iconic
  Zastosuj tą klasę, aby mieć wyświetlony obrazek na listitem. Określa obrazek za pomocą arybutu image.

  Podobne

  Elementy
  listbox, listcell, listcol, listcols, listhead, listheader
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULSelectControlItemElement


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,