listcols

This is an archived page. It's not actively maintained.

Kontener dla kolumn listbox, tworzonych przy użyciu elementu listcol. W elemencie listbox powinien znajdować się wyłącznie jeden potomny element listcols. Jeśli element listcols zostanie pominięty, pudełko listy będzie jednokolumnowe.

Przykład

<!-- Tworzy dwie kolumny listbox -->
<listbox>
 <listcols>
  <listcol/>
  <listcol/>
 </listcols>
 <listitem>
  <listcell label="Buck"/>
  <listcell label="Rogers"/>
 </listitem>
 <listitem>
  <listcell label="John"/>
  <listcell label="Painter"/>
 </listitem
</listbox>

Atrybuty

Własności

Metody

Podobne