mozilla
Wyniki wyszukiwania

  label

  Ten element pozwala zastosować etykietę dla elementu sterującego. Po kliknięciu etykiety, focus zostanie przełączony na element sterujący określony przez atrybut control.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  accesskey, control, crop, disabled, href, value
  Własności
  accessKey, accessible, control, crop, disabled, value
  Klasy stylów
  header, indent, monospace, plain, small-margin, text-link

  Przykłady

  grafika:XUL_ref_label.png
  <label value="Email address" control="email"/>
  <textbox id="email"/>
  

  Atrybuty

  accesskey
  Typ: znak
  Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


  Przykład

  grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
  <vbox>	
   <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
   <textbox id="myName"/>
   <button label="Cancel" accesskey="n"/>
   <button label="Ok" accesskey="O"/>
  </vbox>
  

  Zobacz także

  Atrybut label, atrybut acceltext  control
  Typ: id elementu
  Ten atrybut określa id elementu, z którym powiązana jest etykieta. Kiedy użytkownik na nią kliknie, połączony element staje się aktywny (focus).
  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  href
  Typ: string
  Definiuje adres URL do otworzenia, w momencie naciśnięcia elementu. Żąda atrybutu class, by włączyć text-link.
  value
  Typ: string
  Tekst dla etykiety.

  Własności

  accessKey
  Typ: znak
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu accesskey.
  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  {{ languages( { "ja": "ja/XUL/Property/control", "en": "en/XUL/Property/control" } ) }}
  {{ XULProp("control") }} {{ mediawiki['#switch']('<magic name="\"PAGENAME\"/">', XUL:menuitem, XUL:menuseparator = ) }}</magic>

  {{ Fx_minversion_inline(3) }}

  Typ: id elementu
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu {{ XULAttr("control") }}.
  crop
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Klasy stylów

  Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

  header
  Klasę stosujemy do nagłówków. Zazwyczaj będzie powodować, że tekst ukaże się pogrubiony.
  indent
  Klasa ta powoduje wcięcie z lewej strony tekstu.
  monospace
  Klasa powoduje, że tekst będzie wyświetlany w czcionce o stałej szerokości znaków.
  plain
  Ta klasa sprawia, że element będzie wyświetlony bez obramowania lub marginesu.
  small-margin
  Ta klasa powoduje wyświetlenie tekstu z małym marginesem.


  text-link
  Etykiety o tej klasie mogą być aktywne (focus), a funkcja obsługi zdarzenia kliknięcia zostanie wywołana zarówno dla kliknięcia myszą, jak i wciśnięcia klawisza Enter.


  Podobne

  Elementy
  description
  Atrybuty
  label
  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULLabelElement

  Notatki

  Należy pamiętać, że, inaczej niż w języku HTML, element label posiada atrybut "value", natomiast przyciski i pola wyboru używają label="foo" jako atrybutu.

  <label label="Przycisk"/> <-- Źle -->
  <label value="Przycisk"/>
  
  <label value="Kliknij w przycisk"/>
  <button label="Przycisk"/>
  <checkbox label="Decyzja" value="1"/>
  


  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,