This is an archived page. It's not actively maintained.

label

Ten element pozwala zastosować etykietę dla elementu sterującego. Po kliknięciu etykiety, focus zostanie przełączony na element sterujący określony przez atrybut control.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
accesskey, control, crop, disabled, href, value
Własności
accessKey, accessible, control, crop, disabled, value
Klasy stylów
header, indent, monospace, plain, small-margin, text-link

Przykłady

grafika:XUL_ref_label.png
<label value="Email address" control="email"/>
<textbox id="email"/>

Atrybuty

accesskey
Typ: znak
Powinien być ustawiony na literę, która zostanie zastosowana jako klawisz dostępu. Litera ta powinna być jedną z liter, które są wyświetlane w etykiecie tekstowej (label) dla elementu.


Przykład

grafika:XUL_ref_accesskey_attr.png
<vbox>
 <label value="Enter Name" accesskey="e" control="myName"/>
 <textbox id="myName"/>
 <button label="Cancel" accesskey="n"/>
 <button label="Ok" accesskey="O"/>
</vbox>

Zobacz także

Atrybut label, atrybut acceltextcontrol
Typ: id elementu
Ten atrybut określa id elementu, z którym powiązana jest etykieta. Kiedy użytkownik na nią kliknie, połączony element staje się aktywny (focus).
crop
Typ: jedna z poniższych wartości
Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
 • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
 • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
 • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
 • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
 menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }disabled
Typ: boolean
Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
<!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
<checkbox label="Enable button"
  onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
<button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
href
Typ: string
Definiuje adres URL do otworzenia, w momencie naciśnięcia elementu. Żąda atrybutu class, by włączyć text-link.
value
Typ: string
Tekst dla etykiety.

Własności

accessKey
Typ: znak
Pobiera i ustawia wartość atrybutu accesskey.
accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
control<magic name="\"PAGENAME\"/"></magic>

Typ: id elementu
Pobiera i ustawia wartość atrybutu control.
crop
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu crop.
disabled
Typ: boolean
Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
value
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Klasy stylów

Następujące klasy możemy zastosować do nadania stylu temu elementowi. Należy korzystać z tych klas zamiast nadawać styl bezpośrednio w danym elemencie - dzięki temu będą bardziej pasować do motywu wybranego przez użytkownika.

header
Klasę stosujemy do nagłówków. Zazwyczaj będzie powodować, że tekst ukaże się pogrubiony.
indent
Klasa ta powoduje wcięcie z lewej strony tekstu.
monospace
Klasa powoduje, że tekst będzie wyświetlany w czcionce o stałej szerokości znaków.
plain
Ta klasa sprawia, że element będzie wyświetlony bez obramowania lub marginesu.
small-margin
Ta klasa powoduje wyświetlenie tekstu z małym marginesem.


text-link
Etykiety o tej klasie mogą być aktywne (focus), a funkcja obsługi zdarzenia kliknięcia zostanie wywołana zarówno dla kliknięcia myszą, jak i wciśnięcia klawisza Enter.


Podobne

Elementy
description
Atrybuty
label
Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULLabelElement

Notatki

Należy pamiętać, że, inaczej niż w języku HTML, element label posiada atrybut "value", natomiast przyciski i pola wyboru używają label="foo" jako atrybutu.

<label label="Przycisk"/> <-- Źle -->
<label value="Przycisk"/>

<label value="Kliknij w przycisk"/>
<button label="Przycisk"/>
<checkbox label="Decyzja" value="1"/>