mozilla
Wyniki wyszukiwania

  key

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
  Element key określa skrót klawiaturowy. Dzięki funkcjom obsługi zdarzeń można odpowiedzieć na wciśnięcie danego klawisza. Element key musi być umieszczony wewnątrz elementu keyset.

  When a key matching the attributes on the key element is pressed, the command will be fired on the key element. The key pressed must match the key attribute (or keycode attribute) as well as the modifiers attribute in order for the key element to be activated and fire a command event.

  For example, consider the following key:

  <key key="r" modifiers="shift"/>
  

  This key will only match when the Shift key is pressed as well as the R key, and no other keys. For instance, if the Shift, Control and R keys are all pressed, the key will not match.

  To indiciate that a modifier key may optionally be pressed, place the word 'any' after a listing the optional modifier key. For example:

  <key key="r" modifiers="shift any control"/>
  

  In this example, the shift key may or may not be pressed, while the control key must be pressed. This allows keys to match more loosely for modifier keys that aren't relevant, yet still allows specific modifiers to be required.

  If the modifiers attribute is not specified, then no modifiers may be pressed for the key to match.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  command, disabled, key, keycode, keytext, modifiers, oncommand, phase

  Przykłady

  (potrzebne przykłady)

  Atrybuty

  command
  Typ: id elementu
  Ustawiony na wartość atrybutu id elementu command, obserwowanego przez ten element.
  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  key
  Typ: znak
  Litera, która musi zostać naciśnięta. Powinien to być znak, który może być wyświetlany.


  keycode
  Typ: kod klawisza łańcucha znaków
  Dla klawiszy skrótu, które nie są wyświetlane jako litery, takich jak Enter lub klawisze funkcyjne, można wykorzystać ten atrybut zamiast key. Dozwolone kody klawiszy są wymienione na tej liście.


  keytext
  Typ: string
  Etykieta skrótu klawiaturowego. Tekst ten będzie wyświetlony obok etykiety pozycji menu (menuitem), jeśli pozycja ta (menuitem) jest połączona z elementem key poprzez jej atrybut key.


  modifiers
  Typ: oddzielona spacją lista wartości poniżej
  Lista klawiszy-modyfikatorów, które powinny być wciśnięte, aby wywołać dany skrót klawiatury. Jeśli klawiszy-modyfikatorów jest więcej niż jeden, należy je oddzielić spacjami lub przecinkami. Klawisze niedostępne na danej platformie będą mapowane na inne.
  • shift: Klawisz <tt>Shif</tt>t.
  • alt: Klawisz <tt>Alt</tt>. Na Macintoshu jest to klawisz <tt>Option</tt>.
  • meta: Klawisz <tt>Meta</tt>. Na Macintoshu jest to klawisz <tt>Command</tt>.
  • control: Klawisz <tt>Control</tt>.
  • accel: Klawisz zwykle używany dla skrótów na danej platformie. Zwykle właśnie tej wartości należy użyć.
  • access: Klawisz dostępu, zwykle używany do aktywowania menu i innych elementów. W Windows jest to klawisz Alt używany w połączeniu z klawiszem dostępu danego elementu.
  • any: Określa, że wszelkie poprzedzające go modyfikatory są opcjonalne.


  oncommand
  Typ: kod skrypt
  Ta funkcja obsługi zdarzenia jest wywołana w momencie aktywacji polecenia. Ma to miejsce, gdy użytkownik zaznaczy pozycję menu lub kiedy naciśnie skrót klawiaturowy przypisany do polecenia.
  phase
  Typ: ciąg znaków
  Faza zdarzeń, w której wywoływana jest funkcja obsługi. Należy atrybut ten ustawić na wartość capturing, by określić, że ma to nastąpić w fazie przechwytywania, albo na target, aby określić to na elemencie docelowym, albo pominąć, by wywołanie funkcji obsługi nastąpiło w fazie bąbelkowania.

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, splewako
  Ostatnia aktualizacja: teoli,