mozilla
Wyniki wyszukiwania

  image

  Element wyświetlający obrazek, bardzo podobny do HTML-owego elementu img. Atrybut src można zastosować do określenia adresu URL obrazka.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  onerror, onload, src, validate
  Własności
  accessible, src
  Klasy stylów
  alert-icon, error-icon, message-icon, question-icon

  Przykłady

  grafika:Firefoxlogo.png
  <image src='Firefoxlogo.png' width='135' height='130'/>
  

  Atrybuty

  onerror
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie jest przesyłane do elementu image w momencie wystąpienia błędu podczas wczytywania obrazka.
  onload
  Typ: kod skryptu
  Ten uchwyt zdarzenia będzie wywołany na elemencie image,
  w momencie zakończenia wczytywania obrazka. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy obrazek został określony przez atrybut src, czy przez własność CSS list-style-image. Zdarzenie zostanie wywołane ponownie także przy zmianie obrazka na inny, w momencie jego wczytania. To zdarzenie nie będzie przechodziło w górę drzewa elementów w modelu bąbelkowym zdarzeń.
  
  src
  Typ: URL
  Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

   

  validate
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Atrybut ten określa, czy obrazek ma być wczytywany z pamięci podręcznej. Może być to przydatne, jeśli obrazki są wczytywane z serwera zdalnego, albo planowana jest częsta ich podmiana. Poniższe wartości są akceptowane; pominięcie tego atrybutu spowoduje zastosowanie wartości domyślnej.
  • always: Obrazek będzie zawsze sprawdzany, czy powinien być wczytany ponownie.
  • never: Obrazek będzie wczytywany z pamięci podręcznej, o ile to tylko możliwe.

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  src
  Typ: URL
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Klasy stylów

  alert-icon
  Klasa, która dodaje ikonę ostrzeżenia. Zazwyczaj wygląda jak znak wykrzyknika. Ta i inne klasy ikon może być zastosowana dla elementów image lub innych mogących zawierać obrazek.
  error-icon
  Klasa, która dodaje ikonę błedu. Zazwyczaj będzie to czerwona ikona z "X".
  message-icon
  Klasa, która dodaje ikonę pudełka wiadomości.
  question-icon
  Klasa dodaje ikonę pytania, która zazwyczaj wygląda jak znak zapytania.

  Podobne

  Zobacz także atrybut icon.

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULImageElement

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,