This is an archived page. It's not actively maintained.

image

Element wyświetlający obrazek, bardzo podobny do HTML-owego elementu img. Atrybut src można zastosować do określenia adresu URL obrazka.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
onerror, onload, src, validate
Własności
accessible, src
Klasy stylów
alert-icon, error-icon, message-icon, question-icon

Przykłady

grafika:Firefoxlogo.png
<image src='Firefoxlogo.png' width='135' height='130'/>

Atrybuty

onerror
Typ: kod skryptu
To zdarzenie jest przesyłane do elementu image w momencie wystąpienia błędu podczas wczytywania obrazka.
onload
Typ: kod skryptu
Ten uchwyt zdarzenia będzie wywołany na elemencie image,
w momencie zakończenia wczytywania obrazka. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy obrazek został określony przez atrybut src, czy przez własność CSS  list-style-image. Zdarzenie zostanie wywołane ponownie także przy zmianie obrazka na inny, w momencie jego wczytania. To zdarzenie nie będzie przechodziło w górę drzewa elementów w modelu bąbelkowym zdarzeń.
src
Typ: URL
Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

 

validate
Typ: jedna z poniższych wartości
Atrybut ten określa, czy obrazek ma być wczytywany z pamięci podręcznej. Może być to przydatne, jeśli obrazki są wczytywane z serwera zdalnego, albo planowana jest częsta ich podmiana. Poniższe wartości są akceptowane; pominięcie tego atrybutu spowoduje zastosowanie wartości domyślnej.
  • always: Obrazek będzie zawsze sprawdzany, czy powinien być wczytany ponownie.
  • never: Obrazek będzie wczytywany z pamięci podręcznej, o ile to tylko możliwe.

Własności

accessible
Typ: nsIAccessible
Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
src
Typ: URL
Pobiera i ustawia wartość atrybutu src.

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Klasy stylów

alert-icon
Klasa, która dodaje ikonę ostrzeżenia. Zazwyczaj wygląda jak znak wykrzyknika. Ta i inne klasy ikon może być zastosowana dla elementów image lub innych mogących zawierać obrazek.
error-icon
Klasa, która dodaje ikonę błedu. Zazwyczaj będzie to czerwona ikona z "X".
message-icon
Klasa, która dodaje ikonę pudełka wiadomości.
question-icon
Klasa dodaje ikonę pytania, która zazwyczaj wygląda jak znak zapytania.

Podobne

Zobacz także atrybut icon.

Interfejsy
nsIAccessibleProvider, nsIDOMXULImageElement