Wewnętrzna ramka, która działa bardzo podobnie do elementu iframe z języka HTML. Atrybut src służy do określenia zawartości ramki. Treść ta stanowi osobny dokument. Elementy potomne ramki (iframe) są ignorowane.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
src
Własności
accessible, contentDocument, contentWindow, docShell, webNavigation

Przykłady

<iframe src="table.php" flex="2" id="browserTable" name="table_frame"/>

Wybór adres URL z menu

<menulist oncommand="doNav(this);">
 <menupopup>
  <menuitem label="Mozilla" value="http://mozilla.org" />
  <menuitem label="Slashdot" value="http://slashdot.org"/>
  <menuitem label="Sourceforge" value="http://sf.net" />
  <menuitem label="Freshmeat" value="http://freshmeat.net"/>
 </menupopup>
</menulist>


<iframe id="myFrame" flex="1"/>

<script>
function doNav(obj){
 var url = obj.selectedItem.value;
 // firstChild odpowiada elementowi menupopup
 document.getElementById('myFrame').setAttribute('src', url);
}
</script>

Atrybuty

src
Typ: URL
Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

 

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,