mozilla
Wyniki wyszukiwania

  iframe

  Wewnętrzna ramka, która działa bardzo podobnie do elementu iframe z języka HTML. Atrybut src służy do określenia zawartości ramki. Treść ta stanowi osobny dokument. Elementy potomne ramki (iframe) są ignorowane.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  src
  Własności
  accessible, contentDocument, contentWindow, docShell, webNavigation

  Przykłady

  <iframe src="table.php" flex="2" id="browserTable" name="table_frame"/>
  

  Wybór adres URL z menu

  <menulist oncommand="doNav(this);">
   <menupopup>
    <menuitem label="Mozilla" value="http://mozilla.org" />
    <menuitem label="Slashdot" value="http://slashdot.org"/>
    <menuitem label="Sourceforge" value="http://sf.net" />
    <menuitem label="Freshmeat" value="http://freshmeat.net"/>
   </menupopup>
  </menulist>
  
  
  <iframe id="myFrame" flex="1"/>
  
  <script>
  function doNav(obj){
   var url = obj.selectedItem.value;
   // firstChild odpowiada elementowi menupopup
   document.getElementById('myFrame').setAttribute('src', url);
  }
  </script>
  

  Atrybuty

  src
  Typ: URL
  Adres URL zawartości do wyświetlenia w elemencie.

   

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  accessible
  Typ: nsIAccessible
  Zwraca obiekt dostępności dla elementu.
  contentDocument
  Typ: document
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt dokumentu w danym elemencie.


  contentWindow
  Typ: window
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt okna w elemencie.

  docShell
  Typ: nsIDocShell
  Własność tylko do odczytu zawierająca obiekt nsIDocShell dla dokumentu.
  webNavigation
  Typ: nsIWebNavigation
  Własność tylko do odczytu zawiera obiekt nsIWebNavigation dla dokumentu. Wiele z jego metod może być wywoływanych bezpośrednio na dokumencie; są to takie metody jak goBack i goForward. Zawiera także stałe wczytywania wykorzystywane przez reloadWithFlags i loadURIWithFlags.


  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Interfejsy
  nsIAccessibleProvider

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, lmorchard, teoli, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,