We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Pudełko, które wyświetla ramkę wokół siebie, służące do grupowania szeregu logicznie powiązanych elementów. Jeśli element caption zostanie umieszczony wewnątrz groupbox, zostanie użyty jako nagłówek, pojawiający się w górnej części elementu groupbox.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Własności
accessible

Przykłady

Image:XUL_ref_groupbox.png
<groupbox>
  <caption label="Settings"/>
  <radiogroup>
    <radio label="Black and white"/>
    <radio label="Colour"/>
  </radiogroup>
  <checkbox label="Enabled"/>
</groupbox>

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Interfejsy
nsIAccessibleProvider

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Marcoos, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,