mozilla
Wyniki wyszukiwania

  grid

  Siatka jest elementem składającym się z dwóch elementów; wierszy (rows) oraz kolumn (columns). Jest ona stosowana do tworzenia siatki elementów. Wyświetlane są zarówno wiersze, jak i kolumny, choć zazwyczaj tylko jeden z tych rodzajów elementów będzie zawierał treść, podczas gdy drugi będzie zawierał informacje o wymiarach. Na wierzchu wyświetlany jest ostatni element, niezależnie od jego rodzaju. chodzi najwyrażniej o to, że jeśli najpierw zadeklarujemy kolumny, to wyświetlane będą wiersze, a kolumny opisują wymiary komórek i odwrotnie - jeśli zadeklarujemy wiersze najpierw, to treść umieszczamy w kolumnach... ostatnie zdanie i tak jest niejasne w en-US...

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Przykłady

  Image:XUL_ref_grid.png
  <!-- groupbox containing a grid. 
     The second column is twice as big as the first column -->
  <groupbox>
   <caption label="Details"/>
   <grid>
    <columns>
     <column flex="1"/>
     <column flex="2"/>
    </columns>
    <rows>
     <row>
      <label value="User name"/>
      <textbox id="user"/>
     </row>
     <row>
      <label value="Group"/>
      <menulist>
       <menupopup>
        <menuitem label="Accounts"/>
        <menuitem label="Sales" selected="true"/>
        <menuitem label="Support"/>
       </menupopup>
      </menulist>
     </row>
    </rows>
   </grid>
  </groupbox>
  

  Atrybuty

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy
  columns, column, rows, row.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, lmorchard, Marcoos, Mgjbot, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,