grid

Siatka jest elementem składającym się z dwóch elementów; wierszy (rows) oraz kolumn (columns). Jest ona stosowana do tworzenia siatki elementów. Wyświetlane są zarówno wiersze, jak i kolumny, choć zazwyczaj tylko jeden z tych rodzajów elementów będzie zawierał treść, podczas gdy drugi będzie zawierał informacje o wymiarach. Na wierzchu wyświetlany jest ostatni element, niezależnie od jego rodzaju. chodzi najwyrażniej o to, że jeśli najpierw zadeklarujemy kolumny, to wyświetlane będą wiersze, a kolumny opisują wymiary komórek i odwrotnie - jeśli zadeklarujemy wiersze najpierw, to treść umieszczamy w kolumnach... ostatnie zdanie i tak jest niejasne w en-US...

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Przykłady

Image:XUL_ref_grid.png
<!-- groupbox containing a grid. 
   The second column is twice as big as the first column -->
<groupbox>
 <caption label="Details"/>
 <grid>
  <columns>
   <column flex="1"/>
   <column flex="2"/>
  </columns>
  <rows>
   <row>
    <label value="User name"/>
    <textbox id="user"/>
   </row>
   <row>
    <label value="Group"/>
    <menulist>
     <menupopup>
      <menuitem label="Accounts"/>
      <menuitem label="Sales" selected="true"/>
      <menuitem label="Support"/>
     </menupopup>
    </menulist>
   </row>
  </rows>
 </grid>
</groupbox>

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

Elementy
columns, column, rows, row.