mozilla
Wyniki wyszukiwania

  dialogheader

  Wiersz nagłówka okna dialogowego. Element ten powinien być umieszczony wewnątrz elementu dialog. Nagłówek może posiadać tytuł i opis.

  Atrybuty
  crop, description, title

  Przykłady

  Image:XUL_ref_dialogheader.png
  <?xml version="1.0"?>
  <?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/global.css" type="text/css"?>
  <dialog id="donothing" title="Dialog example"
      xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul">
    
    <dialogheader title="My dialog" description="Example dialog"/>
    <!-- Other widgets -->
  
  </dialog>
  

  Atrybuty

  crop
  Typ: jedna z poniższych wartości
  Jeśli etykieta elementu jest zbyt duża by zmieścić się w danym miejscu, to jej tekst zostanie skrócony po stronie określonej przy pomocy atrybutu crop. Wycięty fragment tekstu zostanie zastąpiony wielokropkiem. Jeśli kierunek pudełka jest określony w lewą stronę, to skrócenie tekstu nastąpi w tym samym kierunku (czyli z lewej strony):
  • start: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • end: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • left: Tekst będzie skrócony z lewej strony.
  • right: Tekst będzie skrócony z prawej strony.
  • center: Tekst będzie skrócony w środku, pokazując oba końce: początek i koniec normalnego tekstu.
  • none: Tekst nie będzie skrócony przy zastosowaniu wielokropka. Jednakże, tekst skrócony zostanie po prostu obcięty, jeśli będzie za duży. Strona skrócenia owego tekstu zależy od rozmieszczenia tekstu określonego w arkuszu stylów CSS.
   menupopup > menuitem, menupopup > menu { max-width: none; }
    description
  Typ: string
  Tekst opisowy do wyświetlenia w dodatku do tytułu okienka dialogowego.


  title
  Typ: string
  Tekst wyświetlony na pasku tytułu w oknie dialogowym.  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Elementy
  dialog, window

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,