dialog

This is an archived page. It's not actively maintained.

Ten element stosuje się zamiast elementu window dla okien dialogowych. Atrybutu buttons można użyć do ustawienia, które przyciski powinny być wyświetlane w oknie dialogowym. Przyciski te będą umieszczane w miejscu określonym przez daną platformę.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
buttonaccesskeyaccept, buttonaccesskeycancel, buttonaccesskeydisclosure, buttonaccesskeyextra1, buttonaccesskeyextra2, buttonaccesskeyhelp, buttonalign, buttondir, buttondisabledaccept, buttonlabelaccept, buttonlabelcancel, buttonlabeldisclosure, buttonlabelextra1, buttonlabelextra2, buttonlabelhelp, buttonorient, buttonpack, buttons, defaultButton, ondialogaccept, ondialogcancel, ondialogdisclosure, ondialogextra1, ondialogextra2, ondialoghelp, title
Własności
buttons, defaultButton
Metody
acceptDialog, cancelDialog, centerWindowOnScreen, getButton, moveToAlertPosition

Przykłady

grafika:XUL_ref_dialog.png
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet href="chrome://global/skin/global.css" type="text/css"?>
<dialog id="donothing" title="Dialog example"
  xmlns="http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"
  buttons="accept,cancel"
  buttonlabelcancel="Cancel"
  buttonlabelaccept="Save"
  ondialogaccept="return doOK();"
  ondialogcancel="return doCancel();">

  <dialogheader title="Options" description="My preferences"/>
  <groupbox>
   <caption label="Colour"/>
   <radiogroup>
    <radio label="Red"/>
    <radio label="Green" selected="true"/>
    <radio label="Blue"/>
   </radiogroup>
   <label value="Nickname"/>
   <textbox />
  </groupbox>
</dialog>

Atrybuty

buttonaccesskeyaccept
Typ: string
Klawisz dostępu dla przycisku 'Akceptuj'.


buttonaccesskeycancel
Typ: string
Klawisz dostępu dla przycisku <tt>Anuluj</tt>.


buttonaccesskeydisclosure
Typ: string
Klawisz dostępu dla przycisku typu "disclosure" (zwykle "Szczegóły" - przyp. tłum.).


buttonaccesskeyextra1
Typ: string
Klawisz dostępu dla pierwszego przycisku.


buttonaccesskeyextra2
Typ: string
Klawisz dostępu dla drugiego dodatkowego przycisku.


buttonaccesskeyhelp
Typ: string
Klawisz dostępu dla przycisku "Pomoc".


buttonalign
Typ: string
Wartość atrybutu align dla pudełka zawierającego przyciski.


buttondir
Typ: string
Wartość atrybutu dir dla pudełka zawierającego przyciski.


buttondisabledaccept
Typ: boolean
Jeśli true, przycisk akceptacji jest początkowo wyłączony.
buttonlabelaccept
Typ: string
Etykieta do wyświetlenia na przycisku "Akceptuj".


buttonlabelcancel
Typ: string
Etykieta do wyświetlenia na przycisku "Anuluj".
buttonlabeldisclosure
Typ: string
Etykieta do wyświetlenia na przycisku "disclosure".
buttonlabelextra1
Typ: string
Etykieta do wyświetlenia na pierwszym dodatkowym przycisku.


buttonlabelextra2
Typ: string
Etykieta do wyświetlenia na drugim dodatkowym przycisku.
buttonlabelhelp
Typ: string
Etykieta do wyświetlenia na przycisku "Pomoc".
buttonorient
Typ: string
Wartość atrybutu orient dla pudełka zawierającego przyciski.


buttonpack
Typ: string
Wartość atrybutu pack dla pudełka zawierającego przyciski.


buttons
Typ: rozdzielona przecinkami lista poniższych wartości
Rozdzielona przecinkami lista przycisków do wyświetlenia w okienku dialogowym. Przyciski zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu w zależności od platformy systemowej użytkownika, a podstawowa obsługa zdarzeń zostanie wykonana automatycznie. Następujące wartości mogą zostać użyte w tej liście:
 • accept: Przycisk OK, który będzie akceptował zmiany po naciśnięciu. Ten przycisk będzie także przyciskiem domyślnym.
 • cancel: Przycisk Anuluj, który będzie anulował operacje.
 • help: Przycisk Pomoc służący do wyświetlenia okienka pomocy.
 • disclosure: Przycisk pokazujący więcej informacji. Może być to przycisk lub trójkąt rozwijający.
 • extra1: Opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra1.
 • extra2: Drugi opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra2.
defaultButton
Typ: string
Zwykle nie powinno się ustawiać tego atrybutu. Określa on domyślny przycisk w oknie dialogowym. Zazwyczaj oznacza to, że przycisk zostanie aktywowany po naciśnięciu klawisza Enter. Atrybutowi temu powinna być przypisana jedna z wartości używanych przez atrybut buttons.


ondialogaccept
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku akceptacji lub po wywołaniu metody acceptDialog.
ondialogcancel
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku 'Anuluj' lub po wywołaniu metody cancelDialog.
ondialogdisclosure
Typ: Kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku ujawniającego (ang. disclosure).
ondialogextra1
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu pierwszego przycisku dodatkowego.


ondialogextra2
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu drugiego przycisku dodatkowego.


ondialoghelp
Typ: kod skryptu
Kod w tym atrybucie jest wywołany po naciśnięciu przycisku 'Pomoc'.
title
Typ: string
Tekst wyświetlony na pasku tytułu w oknie dialogowym.Własności

buttons
Typ: rozdzielona przecinkami lista poniższych wartości
Rozdzielona przecinkami lista przycisków do wyświetlenia w okienku dialogowym. Przyciski zostaną umieszczone w odpowiednim miejscu w zależności od platformy systemowej użytkownika, a podstawowa obsługa zdarzeń zostanie wykonana automatycznie. Następujące wartości mogą zostać użyte w tej liście:
 • accept: Przycisk OK, który będzie akceptował zmiany po naciśnięciu. Ten przycisk będzie także przyciskiem domyślnym.
 • cancel: Przycisk Anuluj, który będzie anulował operację.
 • help: Przycisk Pomoc służący do wyświetlenia okienka pomocy.
 • disclosure: Przycisk pokazujący więcej informacji. Może być to przycisk lub trójkąt rozwijający.
 • extra1: Opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra1.
 • extra2: Drugi opcjonalny przycisk dodatkowy. Można ustawić jego etykietę za pomocą atrybutu buttonlabelextra2.


defaultButton
Typ: string
Zwykle nie powinno się ustawiać tej własności. Określa ona domyślny przycisk w oknie dialogowym. Zazwyczaj oznacza to, że przycisk zostanie aktywowany po naciśnięciu klawisza Enter. Własności tej powinna być przypisana jedna z wartości używanych przez atrybut buttons.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute getElementsByAttributeNS

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

acceptDialog()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Akceptuje okienko dialogowe i je zamyka, działa podobnie jak naciśnięcie przycisku OK.
cancelDialog()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Anuluje okienko dialogowe i je zamyka, działa podobnie jak naciśnięcie przycisku <tt>Anuluj</tt>.


centerWindowOnScreen()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Ustawia okienko dialogowe na środku ekranu.


getButton( typ )
Zwraca typ: element button
Zwraca element button o zadanym typie, znajdujący się w okienku dialogowym.


moveToAlertPosition()
Zwraca typ: nie zwraca wartości
Przenosi okno dialogowe na pozycję właściwą dla okna z ostrzeżeniem, jednocześnie nadając mu rozmiar właściwy dla takiego okna.


Podobne

Elementy
dialogheader