deck

This is an archived page. It's not actively maintained.

Element, który potrafi wyświetlić tylko jednego potomka w jednym momencie. Atrybut selectedIndex decyduje, który z potomków zostanie wyświetlony.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
selectedIndex
Własności
selectedIndex, selectedPanel

Przykłady

<deck selectedIndex="2">
  <description value="To jest pierwsza strona"/>
  <button label="To jest druga strona"/>
  <box>
    <description value="To jest trzecia strona"/>
    <button label="To jest także trzecia strona"/>
  </box>
</deck>

Atrybuty

Własności

selectedIndex
Typ: integer
Zwraca indeks aktualnie zaznaczonej pozycji. Można zaznaczyć pozycję przypisując jej numer indeksu do własności. Przydzielając -1 do tej własności, wszystkie pozycje zostaną odznaczone.
selectedPanel
Typ: element
Przechowuje referencję do aktualnie zaznaczonego panelu wewnątrz elementu <deck>. Przypisanie wartości do tej własności zmienia zaznaczony panel.


Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Podobne