content

Ten element powinien pojawić się wewnątrz elementu conditions. Warunek zasady powinien zawierać jeden i tylko jeden element content. Element content powinien również posiadać atrybut uri. Jest on używany do połączenia zmiennej do wierzchołka zawartości podczas porównania. W przypadku stosowania drzewa z atrybutem flags ustawionym na dont-build-content, zastosuj zamiast tego element treeitem.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Własności
tag, uri

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

tag
Type: tag name
This may be set to a tag name. If set, the conditions will only match if the template builder is parsing content for an element directly inside this tag. For example, by using a value of treechildren, the condition will only match when placing elements directly inside a treechildren tag. Thus, nested elements will not match because they are directly inside a treeitem. This attribute is useful to provide different rules for outer and inner elements.
uri
Typ: ?
Used to specify the variable name for the content. When a rule is evaluated, it scans through each resource in the RDF datasource looking for a match. Each resource is placed in the variable specified in the uri attribute in turn. Then, the other rules are evaluated for a match. This attribute should always be present.

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82, Mgjbot, VooEak
 Ostatnia aktualizacja: teoli,