commandset

Ten element nie jest wyświetlany; służy jako kontener dla elementów command.

Ponadto, element ten może działać jako aktualizator poleceń, stosowany do aktualizowania stanu (włączony/wyłączony) jednego lub więcej poleceń, kiedy pewne zdarzenia mają miejsce. Powszechnym zastosowaniem aktualizatora poleceń jest aktualizacja elementów <tt>Wytnij</tt>, <tt>Kopiuj</tt> i <tt>Wklej</tt> menu w momencie zaznaczenia tekstu przez użytkownika.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
commandupdater, events, oncommandupdate, targets

Przykłady

<commandset>
  <command id="cmd_open" oncommand="alert('Open!');"/>
  <command id="cmd_help" oncommand="alert('Help!');"/>
</commandset>

Atrybuty

oncommandupdate
Typ: kod skryptu
To zdarzenie ma miejsce w momencie aktualizacji polecenia. Można je stosować do aktualizacji stanu wyłączenia (disabled) danych pozycji.


Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD