commandset

Ten element nie jest wyświetlany; służy jako kontener dla elementów command.

Ponadto, element ten może działać jako aktualizator poleceń, stosowany do aktualizowania stanu (włączony/wyłączony) jednego lub więcej poleceń, kiedy pewne zdarzenia mają miejsce. Powszechnym zastosowaniem aktualizatora poleceń jest aktualizacja elementów <tt>Wytnij</tt>, <tt>Kopiuj</tt> i <tt>Wklej</tt> menu w momencie zaznaczenia tekstu przez użytkownika.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
commandupdater, events, oncommandupdate, targets

Przykłady

<commandset>
  <command id="cmd_open" oncommand="alert('Open!');"/>
  <command id="cmd_help" oncommand="alert('Help!');"/>
</commandset>

Atrybuty

commandupdater
Typ: boolean
If true, the commandset is used for updating commands. Typically, this is used to update menu commands such as Undo and Cut based on when an event occurs. For example, since the Cut command is only valid when something is selected, a command updater might be used when the select event occurs.
events
Typ: lista nazw oddzielonych przecinkiem
A comma-separated list of event names that the command updater will update upon. If this attribute is not specified, or you set it to the value '*', all events are valid. Valid events are listed below, or you can use your own events. You can send a custom event by calling the UpdateCommands method of the command dispatcher.
  • focus: Occurs when the focused element changes.
  • select: Occurs when the selected text changed.
  • clipboard: Occurs when the clipboard is changed.
  • undo: Occurs when the undo buffer is changed.

oncommandupdate
Typ: kod skryptu
To zdarzenie ma miejsce w momencie aktualizacji polecenia. Można je stosować do aktualizacji stanu wyłączenia (disabled) danych pozycji.


targets
Typ: lista id elementów oddzielona przecinkami
A comma-separated list of element ids that the command updater will update upon. If this attribute is not specified, or you set it to the value '*', all elements are valid. The command update will only occur when the event occurs to one of the specified elements.

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: teoli,