commandset

Ten element nie jest wyświetlany; służy jako kontener dla elementów command.

Ponadto, element ten może działać jako aktualizator poleceń, stosowany do aktualizowania stanu (włączony/wyłączony) jednego lub więcej poleceń, kiedy pewne zdarzenia mają miejsce. Powszechnym zastosowaniem aktualizatora poleceń jest aktualizacja elementów <tt>Wytnij</tt>, <tt>Kopiuj</tt> i <tt>Wklej</tt> menu w momencie zaznaczenia tekstu przez użytkownika.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Atrybuty
commandupdater, events, oncommandupdate, targets

Przykłady

<commandset>
  <command id="cmd_open" oncommand="alert('Open!');"/>
  <command id="cmd_help" oncommand="alert('Help!');"/>
</commandset>

Atrybuty

oncommandupdate
Typ: kod skryptu
To zdarzenie ma miejsce w momencie aktualizacji polecenia. Można je stosować do aktualizacji stanu wyłączenia (disabled) danych pozycji.


Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: wbamberg,