mozilla
Wyniki wyszukiwania

  commandset

  Ten element nie jest wyświetlany; służy jako kontener dla elementów command.

  Ponadto, element ten może działać jako aktualizator poleceń, stosowany do aktualizowania stanu (włączony/wyłączony) jednego lub więcej poleceń, kiedy pewne zdarzenia mają miejsce. Powszechnym zastosowaniem aktualizatora poleceń jest aktualizacja elementów <tt>Wytnij</tt>, <tt>Kopiuj</tt> i <tt>Wklej</tt> menu w momencie zaznaczenia tekstu przez użytkownika.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  commandupdater, events, oncommandupdate, targets

  Przykłady

  <commandset>
   <command id="cmd_open" oncommand="alert('Open!');"/>
   <command id="cmd_help" oncommand="alert('Help!');"/>
  </commandset>
  

  Atrybuty

  commandupdater
  Typ: boolean
  If true, the commandset is used for updating commands. Typically, this is used to update menu commands such as Undo and Cut based on when an event occurs. For example, since the Cut command is only valid when something is selected, a command updater might be used when the select event occurs.
  events
  Typ: lista nazw oddzielonych przecinkiem
  A comma-separated list of event names that the command updater will update upon. If this attribute is not specified, or you set it to the value '*', all events are valid. Valid events are listed below, or you can use your own events. You can send a custom event by calling the UpdateCommands method of the command dispatcher.
  • focus: Occurs when the focused element changes.
  • select: Occurs when the selected text changed.
  • clipboard: Occurs when the clipboard is changed.
  • undo: Occurs when the undo buffer is changed.

  oncommandupdate
  Typ: kod skryptu
  To zdarzenie ma miejsce w momencie aktualizacji polecenia. Można je stosować do aktualizacji stanu wyłączenia (disabled) danych pozycji.


  targets
  Typ: lista id elementów oddzielona przecinkami
  A comma-separated list of element ids that the command updater will update upon. If this attribute is not specified, or you set it to the value '*', all elements are valid. The command update will only occur when the event occurs to one of the specified elements.

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, VooEak
  Ostatnia aktualizacja: teoli,