mozilla
Wyniki wyszukiwania

  colorpicker

  Paleta kolorów, z której użytkownik może wybrać jedną komórkę siatki z kolorem poprzez kliknięcie w nią.

  Atrybuty
  disabled, color, onchange, preference, tabindex, type
  Własności
  color, disabled, tabIndex, value

  Przykłady

  grafika:XUL_REF_rgb.gif

  <colorpicker type="button"/>
  

  Atybuty

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  color
  Typ: kolor jako łańcuch znaków
  Aktualnie wybrany kolor. Ulega modyfikacji kiedy użytkownik zaznaczy inną wartość koloru. Łańcuch znaków koloru przydzielamy w formie #RRGGBB do tej własności, aby zmienić wybrany kolor.
  onchange
  Typ: kod skryptu
  Kod w atrybucie onchange jest wywołany, kiedy wartość elementu jest zmieniana.  preference
  Typ: id elementu
  Łączy dany element z odpowiadającym mu elementem preference. Atrybut ten ma skutek tylko wewnątrz okna prefwindow. Wartość opcji (z elementu preference) zostanie zaktualizowana zgodnie z wartością własności value tego elementu.  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.
  type
  Typ: string
  Jeśli ten atrybut nie jest prezentowany, to colorpicker jest wyświetlony wewnątrz okna. Jeśli jest ustawiony w tekście przycisku (button), to colorpicker jest wyświetlony jako przycisk. Kiedy użytkownik naciśnie przycisk, pojawi się okienko popup, z którego użytkownik może wybrać kolor.


  Własności

  color
  Typ: kolor jako łańcuch znaków
  Aktualnie wybrany kolor. Ulega modyfikacji kiedy użytkownik zaznaczy inną wartość koloru. Łańcuch znaków koloru przydzielamy w formie #RRGGBB do tej własności, aby zmienić wybrany kolor.
  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.
  value
  Typ: string
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu value.

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  Interfejsy
  nsIDOMXULControlElement

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,