mozilla
Wyniki wyszukiwania

  broadcaster

  Rozgłaszacz jest stosowany, gdy chcemy, aby wiele elementów dzieliło się jednym lub kilkoma wartościami atrybutów lub kiedy chcemy, aby elementy odpowiadały na zmianę stanu. Wszystkie elementy obserwujące rozgłaszacze będą współdzielić atrybuty umieszczone w rozgłaszaczu. Na przykład, jeśli rozgłaszacz posiada atrybut label, obserwatory będą używać tej etykiety. Jeśli etykieta zmieni się, etykiety obserwatorów zmienią się automatycznie. W momencie wykonania zmian do obserwatorów wysłane zostanie zdarzenie onbroadcast.

  W przypadku pozycji (menuitem) lub przycisków (button), których stan disabled powinien zostać ustawiony, kiedy dana opcja ma być zablokowana, powinno się stosować element command.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Przykłady

  (potrzebne przykłady)

  Atrybuty

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  Metody

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, Marcoos, teoli, Witia, VooEak, Mgjbot, Ptak82
  Ostatnia aktualizacja: teoli,