This is an archived page. It's not actively maintained.

broadcaster

Rozgłaszacz jest stosowany, gdy chcemy, aby wiele elementów dzieliło się jednym lub kilkoma wartościami atrybutów lub kiedy chcemy, aby elementy odpowiadały na zmianę stanu. Wszystkie elementy obserwujące rozgłaszacze będą współdzielić atrybuty umieszczone w rozgłaszaczu. Na przykład, jeśli rozgłaszacz posiada atrybut label, obserwatory będą używać tej etykiety. Jeśli etykieta zmieni się, etykiety obserwatorów zmienią się automatycznie. W momencie wykonania zmian do obserwatorów wysłane zostanie zdarzenie onbroadcast.

W przypadku pozycji (menuitem) lub przycisków (button), których stan disabled powinien zostać ustawiony, kiedy dana opcja ma być zablokowana, powinno się stosować element command.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Przykłady

(potrzebne przykłady)

Atrybuty

Dziedziczy z elementu XUL
align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

Własności

Dziedziczy z elementu XUL
align, , allowEvents, , boxObject, builder, , , , className, , , , , collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, , , flex, height, hidden, id, , , left, , maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, , , , , , , observes, ordinal, orient, , pack, , persist, , , , ref, resource, , , , , statusText, style, ,, tooltip, tooltipText, top, width

Metody

Dziedziczy z elementu XUL
blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

Dziedziczy z elementu DOM
addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

Podobne

TBD