box

This is an archived page. It's not actively maintained.

Kontener, który może zawierać wiele elementów potomnych. Jeśli box posiada atrybut orient ustawiony na horizontal, to elementy potomne są rozłożone od lewej do prawej strony tak, że będą wyświetlone w pudełku. Jeśli orient jest ustawiony na vertical, to elementy potomne będą rozłożone od góry do dołu. Elementy potomne nie nachodzą na siebie. Domyślną orientacją jest horizontal.

Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

Przykłady

grafika:XUL_ref_box.png
<box orient="horizontal">
 <label value="Zero"/>
 <box orient="vertical">
  <label value="One"/>
  <label value="Two"/>
 </box>
 <box orient="horizontal">
  <label value="Three"/>
  <label value="Four"/>
 </box>
</box>

Atrybuty

Własności

Metody

Podobne

Elementy
vbox, hbox