mozilla
Wyniki wyszukiwania

  arrowscrollbox

  To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  Pudełko, zawierające strzałki przewijania na swoich końcach, dzięki czemu można przewijać jego zawartość. Użytkownik potrzebuje tylko najechać kursorem myszki nad strzałkę w pudełku. Zwykle stosuje się ten element wraz z dużymi wyskakującymi menu.

  Dodatkowe informacje są dostępne w kursie XUL.

  Atrybuty
  disabled, tabindex
  Własności
  disabled, scrollBoxObject, scrollIncrement, tabIndex
  Metody
  ensureElementIsVisible, scrollByIndex, scrollByPixels

  Przykłady

  grafika:menuscroll1.jpg
  <arrowscrollbox orient="vertical" flex="1">
   <button label="Red"/>
   <button label="Blue"/>
   <button label="Green"/>
   <button label="Yellow"/>
   <button label="Orange"/>
   <button label="Silver"/>
   <button label="Lavender"/>
   <button label="Gold"/>
   <button label="Turquoise"/>
   <button label="Peach"/>
   <button label="Maroon"/>
   <button label="Black"/>
  </arrowscrollbox>
  

  Atrybuty

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, allowevents, allownegativeassertions, class, coalesceduplicatearcs, collapsed, container, containment, context, contextmenu, datasources, dir, empty, equalsize, flags, flex, height, hidden, id, insertafter, insertbefore, left, maxheight, maxwidth, menu, minheight, minwidth, mousethrough, observes, ordinal, orient, pack, persist, popup, position, preference-editable, querytype, ref, removeelement, sortDirection, sortResource, sortResource2, statustext, style, template, tooltip, tooltiptext, top, uri, wait-cursor, width

  disabled
  Typ: boolean
  Określa, czy element jest wyłączony. Jeśli atrybut ten ma wartość true, to element będzie wyłączony. Wyłączone elementy zazwyczaj są wyszarzone. Jeśli element jest wyłączony, nie odpowiada na czynności użytkownika, nie może zostać na niego ustawiony focus, a zdarzenie command nie zostanie wywołane.
  grafika:XUL_ref_attr_disabled.png
  <!-- Pole wyboru włącza/wyłącza przycisk -->
  <checkbox label="Enable button" 
    onclick="document.getElementById('buttRemove').disabled = this.checked"/>
  <button id="buttRemove" label="Remove All" disabled="true"/>
  
  tabindex
  Typ: integer
  Porządek dla przełączania elementów klawiszem Tab. Elementy o wyższym tabindex umieszczane są w dalszej części sekwencji przełączania.

  Własności

  Dziedziczy z elementu XUL
  align, attributes, allowEvents, baseURI, boxObject, builder, childElementCount, childNodes, children, className, clientHeight, clientLeft, clientTop, clientWidth, collapsed, contextMenu, controllers, database, datasources, dir, firstChild, firstElementChild, flex, height, hidden, id, lastChild, lastElementChild, left, localName, maxHeight, maxWidth, menu, minHeight, minWidth, namespaceURI, nextElementSibling, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, observes, ordinal, orient, ownerDocument, pack, parentNode, persist, prefix, previousElementSibling, previousSibling, ref, resource, scrollHeight, scrollLeft, scrollTop, scrollWidth, statusText, style, tagName,textContent, tooltip, tooltipText, top, width

  disabled
  Typ: boolean
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu disabled.
  scrollBoxObject
  Typ: nsIScrollBoxObject
  The scroll box object implements the nsIScrollBoxObject interface, which may be used to retrieve and adjust the scroll position of the list box.
  scrollIncrement
  Typ: integer
  Własność tylko do odczytu, która chce odebrać liczbę pikseli which scrolling will occur when the arrowscrollbox is clicked.
  tabIndex
  Typ: integer
  Pobiera i ustawia wartość atrybutu tabindex.

  Metody

  ensureElementIsVisible( element )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Jeśli określony element nie jest aktualnie widziany przez użytkownika, to wyświetlane pozycje są przewijane, do momentu, aż będzie on widoczny. Jeśli pozycja jest już widoczna, przewijanie nie będzie miało miejsca.


  scrollByIndex( lines )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Scrolls the contents of the arrowscrollbox by a certain number of lines. A line is a single element. Use a positive value as the lines argument to scroll forward that many lines, or a negative value to scroll backward that many lines.
  scrollByPixels( pixels )
  Zwraca typ: nie zwraca wartości
  Scrolls the contents of the arrowscrollbox by a certain number of pixels. Use a positive value as the pixels argument to scroll forward that many pixels, or a negative value to scroll backward that many pixels.

  Dziedziczy z elementu XUL
  blur, click, doCommand, focus, getElementsByAttribute

  Dziedziczy z elementu DOM
  addEventListener(), appendChild(), dispatchEvent(), getAttribute(), getAttributeNode(), getAttributeNodeNS(), getAttributeNS(), getElementsByTagName(), getElementsByTagNameNS(), hasAttribute(), hasAttributeNS(), hasAttributes(), hasChildNodes(), insertBefore(), isSupported(), normalize(), removeAttribute(), removeAttributeNode(), removeAttributeNS(), removeChild(), removeEventListener(), replaceChild(), setAttribute(), setAttributeNode(), setAttributeNodeNS(), setAttributeNS()

  Podobne

  TBD

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: lmorchard, teoli, Marcoos, Ptak82, Mgjbot, Witia, splewako
  Ostatnia aktualizacja: teoli,