Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

is24HourClock

is24HourClock
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie jest stosowany 12-godzinny, a gdzie 24-godzinny czas wyświetlania. Z 12-godzinnym czasem zegara, dodatkowe pole pozwala użytkownikowi na wybranie pomiędzy AM i PM.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Ostatnia aktualizacja: teoli,