width

width
Typ: integer
Długość elementu w pikselach. Zamiast stosowania tej własności polecamy stosowanie własności CSS width.