To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

view
Typ: nsITreeView
Widok dla tree, który jest obiektem generującym dane do wyświetlenia. Do tej własności możesz przypisać obiekt implementujący interfejs nsITreeView. Drzewa zbudowane z RDF-a, albo takie, które bezpośrednio używają elementów treeitem, będą już miały widok. Funkcje dostępne w widoku pozwalają na pobieranie danych z komórek i pozwalają na stwierdzenie, które wiersze są zagnieżdżone w innych. Aby zobaczyć kompletną listę funkcji, obejrzyj interfejs nsITreeView.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: SphinxKnight, teoli, lmorchard, Piecu, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: SphinxKnight,