title

This is an archived page. It's not actively maintained.

title
Typ: string
Tytuł, który pojawia się na górze kreatora (wizard). Jest przesłaniany przez atrybut label na indywidualnych stronach.