timepicker.value

value
Typ: string
Aktualnie wprowadzony czas w formie HH:MM:SS. Ustaw tą własność, aby zmienić czas.