This is an archived page. It's not actively maintained.

textLength

textLength
Typ: integer
Podtrzymuje długość wprowadzanego tekstu w polu tekstowym. Ta własność jest tylko do odczytu.