We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

selstyle
Typ: string
Jeśli jest ustawiona na wartość primary, to tylko etykieta głównej kolumny będzie podświetlona, w momencie gdy pozycja drzewa jest zaznaczona. Inaczej, cały wiersz będzie podświetlony. Aby zobaczyć różnice, porównaj styl zaznaczenia na liście folderów i liście wiadomości w programie pocztowym Mozilli.


Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Mgjbot, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,