selectedPanel

selectedPanel
Typ: element
Trzyma odniesienie do aktualnie zaznaczonego panelu bez elementu <tabbox>. Przydziela wartość do tej własności, aby zmodyfikować zaznaczony panel. Zaznaczone zdarzenie będzie przesłane, kiedy zaznaczony panel jest zmieniany.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,