secondLeadingZero

secondLeadingZero
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed sekundą zanim jest ona mniejsza niż 10.