second

This is an archived page. It's not actively maintained.

second
Typ: integer
Aktualnie zaznaczone sekundy z przedziału od 0 do 59. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczone sekundy.