second
Typ: integer
Aktualnie zaznaczone sekundy z przedziału od 0 do 59. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczone sekundy.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,