readonly
Typ: boolean
Jeśli jest ustawiony na true, to użytkownik nie może zmieniać wartości elementu. Jest to odpowiednia własności do użytku textbox zamiast własności readonly.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Bedi, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,