predicate

predicate
Predykat lub własność do dopasowania. Musi być adresem URI własności.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,