MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

popupOpen
Typ: boolean
Wskazuje gdzie jest otwierane (lub nieotwierane) okienko popup. Ustaw tą własność do otwarcia lub zamknięcia popup.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,