popupOpen

popupOpen
Typ: boolean
Wskazuje gdzie jest otwierane (lub nieotwierane) okienko popup. Ustaw tą własność do otwarcia lub zamknięcia popup.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: wbamberg, teoli, lmorchard, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,