mozilla

popupOpen

popupOpen
Typ: boolean
Wskazuje gdzie jest otwierane (lub nieotwierane) okienko popup. Ustaw tą własność do otwarcia lub zamknięcia popup.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Contributors to this page: lmorchard, teoli, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,