popup

This is an archived page. It's not actively maintained.

popup
Typ: id elementu wyskakującego
Powinna być ustawiona wartość id elementu popup, który powinien zostać podświetlony, kiedy użytkownik kliknie w pole tekstowe.