pack

pack
Typ: string
Pobiera i ustawia wartość atrybutu pack.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Ostatnia aktualizacja: teoli,