MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

onLastPage
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true, jeśli użytkownik jest na ostatniej stronie kreatora.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,