This is an archived page. It's not actively maintained.

onLastPage

onLastPage
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true, jeśli użytkownik jest na ostatniej stronie kreatora.