onFirstPage

onFirstPage
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true, jeśli użytkownik jest na pierwszej stronie, która może być lub nie być pierwsza w indeksie.