MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

onFirstPage
Typ: boolean
Ta własność jest ustawiona na true, jeśli użytkownik jest na pierwszej stronie, która może być lub nie być pierwsza w indeksie.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,