MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

object
Obiekt elementu. Może być referencją zmiennej, URI źródła RDF lub wartością literalną RDF.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,