object
Obiekt elementu. Może być referencją zmiennej, URI źródła RDF lub wartością literalną RDF.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: wbamberg, mdnwebdocs-bot, teoli, lmorchard, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,