object

object
Obiekt elementu. Może być referencją zmiennej, URI źródła RDF lub wartością literalną RDF.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,