noMatch

noMatch
Typ: boolean
Ta własność będzie ustawiona na true, jeśli ostatni rezultat szukania nie zawierał żadnych pozycji.