MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

noMatch
Typ: boolean
Ta własność będzie ustawiona na true, jeśli ostatni rezultat szukania nie zawierał żadnych pozycji.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,