next

next
Typ: id łańcucha znaków wizardpage
Ustawia pageid następnej strony znajdującą się zaraz po tej. Kiedy ustawimy stronę z własnością pageID jest ona wyświetlona kiedy przycisk Dalej jest naciśnięty. Może być użyty do tworzenia kreatorów, które nie posiadają liniowej kolejności. Jeśli jedna ze stron posiada atrybut next, to będą posiadały go także wszystkie pozostałe oprócz ostatniej strony.