monthLeadingZero

monthLeadingZero
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed miesiącem zanim jest on mniejszy niż 10.