minuteLeadingZero

This is an archived page. It's not actively maintained.

minuteLeadingZero
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed minutą zanim jest ona mniejsza niż 10.