minute

This is an archived page. It's not actively maintained.

minute
Typ: integer
Aktualnie zaznaczona minuta z przedziału od 0 do 59. Ustaw tą własność, aby zmienić zaznaczoną minutę.