locked

This is an archived page. It's not actively maintained.

locked
Typ: boolean
Jeśli true, to preferencje zostaną zabezpieczone i wyłączone z konfiguracji systemu, zabezpieczając zawartość przed zmianami. Własność jest tylko do odczytu.