lastSelected

lastSelected
Typ: string
Ustawia to na id ostatniego zaznaczonego okna. Będzie otwarte domyślnie następnym razem, kiedy zostanie otwarte okno preferencji.