isPM
Typ: boolean
Jeśli false, godzina jest pomiędzy 0 i 11, a jeśli true to godzina jest 12 lub większa.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Ostatnia aktualizacja: wbamberg,