id

id
Typ: element id, musi mieć unikatową nazwę w oknie
Pobiera i ustawia wartość atrybutu id.