id

This is an archived page. It's not actively maintained.

id
Typ: element id, musi mieć unikatową nazwę w oknie
Pobiera i ustawia wartość atrybutu id.