MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

id
Typ: element id, musi mieć unikatową nazwę w oknie
Pobiera i ustawia wartość atrybutu id.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: teoli,