hourLeadingZero

This is an archived page. It's not actively maintained.

hourLeadingZero
Typ: boolean
Wartość tylko do odczytu sygnalizująca gdzie wiodące zero powinno być wyświetlone przed godziną zanim jest ona mniejsza niż 10.