homePage

This is an archived page. It's not actively maintained.

homePage
Typ: tekstowy adres URL strony domowej
Ta własność przechowuje adres strony startowej ustawionej przez użytkownika.