homePage

homePage
Typ: tekstowy adres URL strony domowej
Ta własność przechowuje adres strony startowej ustawionej przez użytkownika.