firstPermanentChild

firstPermanentChild
Tylko Firefox
Typ: element
Pierwszy trwały element potomny paska narzędzi toolbar. Trwały potomek jest jedynym, który nie jest zdolny, aby się dostosować i zostać na pasku narzędzi. Pozycje, które są umieszczone bezpośrednio wewnątrz paska narzędzi bez bycia w elemencie toolbarpalette są trwałe.