editable

editable
Typ: boolean
Pola automatycznie uzupełniane są edytowalne, więc ta własność zwróci true.