defaultButton

defaultButton
Typ: string
Zwykle nie powinno się ustawiać tej własności. Określa ona domyślny przycisk w oknie dialogowym. Zazwyczaj oznacza to, że przycisk zostanie aktywowany po naciśnięciu klawisza Enter. Własności tej powinna być przypisana jedna z wartości używanych przez atrybut buttons.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: teoli, lmorchard, Marcoos, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: teoli,